1

2

С какво се занимаваме


Image

Проект BG05/1751 Въвеждане на урок по демокрация в българските училища Договор № 415/30.06.15, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България

Image

Проект “Българските и македонските жертви на комунизма - днес жертви на забрава и незнание”, Грант 2012 - 3596 / 001 – 001, Финансиран от Европейския Съюз

Image

ПРОЕКТ: "Застъпническа кампания за публични търгове с явно наддаване в Община Благоевград" ГРАНТ 214 Финансиран от Балкански Тръст за Демокрация

Image

Проект: “Превенция на незаконен трафик на хора от, към и през България и Македония”, Програма ФАР ТГС, “Добросъседство” 2005 Република България – Република Македония

Image

Проект: “С нови знания отново на работа”, по Проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетост” /СИНЗ/ по Заем от Световната банка №: 4681- BUL

Image

Проект: “Равен шанс”, финансиран от Български Фонд за Жените, Програма "2007 - Европейска година на равните възможности и за жените и за мъжете!”

Image

Проект: "Консултативен център за рехалибитация на жени и деца, преживели насилие", Финансиран от Фондация Мама Кеш

Image

Проект: “Поощряване на свободния поток на информация чрез прилагане на Закона за достъп до информация с помощта на медиен партньор”

Image

Проект: “Българските граждани на “ТИ” с Европа”, финансиран от Министерството на образованието и науката

Още проекти...

Още проекти..